Åpent lager

Åpent lager på 9800 m² er utstyrt med to kranmaskiner, 16 tonn hver.
I tillegg har vi et område på 20000 m2 for lagring og stabling av ferdigproduksjon.

Produksjon