Horisontal datastyrt (CNC) boremaskin

Horisontal datastyrt (CNC) boremaskin er utstyrt med en universell automatisk fresehode.
Aksler X-4000, Y-3000, Z-2000, W-730, V-600.
Dreiebenk – 2000×2400, størst mulig benkbelastning – 20 tonn.
Mulighet for bearbeiding av detaljer med store dimensjoner.

Utstyr