Produksjonsavdelinger

Samlet produksjonsareal: 7200 m²
Portenes maksimummål: 7,00 m x 7,00 m
Lukket lager for ferdigproduksjon: 3000 m²

Produksjon