Produksjonsavdelinger

Samlet produksjonsareal: 10200 m²
Portenes maksimummål: 7,00 m x 7,00 m

Produksjon